Uitleg formulier V.Z.W.

U dient de onderstaande formulieren te gebruiken.

Desbetreffende formulieren kunt u hier downloaden.

Hieronder kunt u meer informatie over welke documenten u moet voldoen om het te kunnen publiceren. 

 RECHTSTOESTAND Kosten (1)
01/03/2018 –
28/02/2019
 Aantal examplaren  Identificatie
KBO-BS 
Bekendmaking Belgisch
Staatsblad
Bijkomende
gegevens
Kruispuntbank
Ondernemingen

Nieuwe Verenigingen, Stichtingen en Organismen

 

         
Neerlegging oprichting op
papier via Rechtbank van
Koophandel
190,94 EUR,
Incl. BTW
 1 exemplaar van de
oprichtingsakte en akte
van de benoeming van
de bestuurders +
2 x Formulier I
 Formulier I –
Luik A
 Formulier I –
Luik B
Bekendmaking van de
oprichtingsakte en identiteit
van de bestuurders
 Formulier I –
Luik C
Neerlegging oprichting online
via e-depot of e-griffie
 137,94 EUR,
Incl. BTW
 1 exemplaar van de
oprichtingsakte en akte
van de benoeming van
de bestuurders
 Via toepassing  Formulier I – Luik B
Tekst oprichtingsakte en
benoeming opladen via
toepassing
 Via toepassing

 Bestaande Verenigingen, Stichtingen en Organismen

 Wijziging raad van
bestuur/dagelijks
bestuur/vertegenwoordiger
 129,35 EUR, Incl. BTW  1 kopie van de akte
voor het dossier +
2 x Formulier I en II
 Formulier I –
Luik A
Formulier I – Luik B
(de vermeldingen
bepaald in artikel 9
van de wet
vermelden)
 Formulier II
– Luik A 1° en 2°
– Luik C 5° en/of 6° (Meerdere
luiken C kunnen indien nodig
gebruikt worden)
 –          
 Statutenwijziging  129,35 EUR, Incl. BTW  1 kopie van de akte
voor het dossier +
2 x Formulier I en
desgevallend II
 Formulier I –
Luik A
 Formulier I –
Luik B
 Desgevallend Formulier II
– Luik A 1° en 2°
– Luik C 2° (indien
verstrijken duur van de
VZW) en/of 5° (indien
wijziging datum
boekjaar)
           
 Statutenwijziging (wijziging
van de benaming en/of
zetel)
  129,35 EUR, Incl. BTW  1 kopie van de akte
voor het dossier +
2 x Formulier I en II
 Formulier I –
Luik A
  Formulier I –
Luik B
Formulier II
– Luik A 1°, 2° (nieuwe
benaming opgeven)
en/of 4° (nieuw adres)
– Luik C
 –          
 Ontbinding 129,35 EUR, Incl. BTW  1 kopie van de akte
voor het dossier +
2 x Formulier I en
desgevallend II
 Formulier I – Luik A  Formulier I – Luik B  Formulier II – Luik A 1° en 2° – Luik C 3°
 –          
 Neerlegging van de
jaarrekening
Nihil  1 exemplaar  Geen formulier nodig
Getypt document moet
vermelden :
– benaming
– rechtsvorm
– nauwkeurig adres zetel
ondernemingsnr.
 Nihil  Nihil
 –          
Benoeming of beëindiging
functie commissaris
(verplicht voor de hele grote
VZW’s art. 17, §5 – voor de
andere VZW’s indien een
commissaris werd aangesteld
(mogelijkheid), dan is
neerlegging en bekendmaking
vereist)
129,35 EUR,
Incl. BTW
1 kopie akte +
2 x Formulier I
 Formulier I – Luik A  Formulier I – Luik B  Nihil
 –          
Neerlegging gecoördineerde
statuten na wijziging
 Nihil  1 exemplaar  Geen formulier nodig
Getypt document moet
vermelden :
– benaming
– rechtsvorm
– nauwkeurig adres zetel
– ondernemingsnr.
 Nihil  Nihil