Belgisch Staatsblad verpulvert alweer een record!

Het Belgisch Staatsblad heeft alweer een nieuw record verbroken. In 2017 is er in totaal wel 117.000 bladzijden gepubliceerd, 10.000 bladzijden meer dan in de voorgaande jaren. Toen werd er ook al een record behaalt. 

Tabel record Belgisch Staatsblad

Het Belgisch Staatsblad, ook wel Moniteur Belge genoemd in het Frans, biedt verschillende databanken aan. Waaronder het BS zelf, de openbare aanbestedingen, bijlage van de rechtspersonen en een overzicht van alle nieuwe besluiten en wetten deze worden natuurlijk gemaakt door de regeringen en parlementen. Onder de bijlage van de rechtspersonen is het mogelijk om de oprichting, wijziging van het maatschappelijk zetel en van de zaakvoerders/ bestuurders, kapitaalvergrotingen en verminderingen en faillissementen van ondernemingen en verenigingen worden gepubliceerd.

Iedere wet die gemaakt wordt moet een publicatie krijgen in het Belgisch Staatsblad. Ze doen dit omdat zo de burger inzage kan krijgen in wat er nu allemaal gebeurt. Over het algemeen zijn het de verdragen die het merendeel van de bladzijdes in gebruik nemen. Zo heeft de associatieovereenkomst met de EU en Oekraïne bijna 7000 bladzijdes. Door de vele samenwerkingen op de wereld is er meer behoefte aan regels. Dit zorgt ervoor dat deze landen elkaar kunnen controleren en dat de samenwerking beter verloopt. Het Staatsblad wordt dus over de jaren heen alsmaar groter.

Het Staatsblad is een van de instrumenten van de burger die streeft naar rechtszekerheid. Na de twee wereldoorlogen is besloten dat de burger voortaan beter moet kunnen zien waar de overheid nu eigenlijk mee bezig is. Hierom hebben ze het Staatsblad geïntroduceerd.  Het geldt dan in feite ook echt als een soort controlemechanisme voor de burger. Omdat er steeds meer regels komen zal het Staatsblad alsmaar groter worden. Het Staatsblad zal dus lineair groter worden, ieder jaar worden weer meer wetten en verdragen omgezet naar de databank.