Betalingswijzen

De publicatiekosten kunt u volgens de volgende methoden betalen:

  1. Via een overschrijving of storting naar het ‘Belgisch Staatsblad’ met rekeningnr.  BE 48 6792 0055 0227.
    Indien u met een niet Belgische rekening overschrijft heeft u een Bic/Swift code nodig.
    CODE BIC/SWIFT: PCHQBEBB.

  2. Minder voor de hand liggende methode is per cheque uitgeschreven op naam van het Belgisch Staatsblad.

Vergeet uw betaalbewijs of cheque niet bij toe te voegen bij de neerleggende stukken (meerbepaald bij (luiken A en B van formulier 1).

Wat te schrijven bij mededeling?

Wijzigende akte -> ondernemingsnummer;

Oprichting -> de naam en het adres van de zetel;

Elektronische neerlegging

Bij neerlegging via e-depot worden de publicatiekosten verrekend via uw notaris.

Bij neerlegging via e-griffie betaalt u online op het moment van indiening van uw dossier. Het tarief wordt bepaald door de toepassing. U betaalt dus altijd het juiste bedrag.

* Internationale verenigingen zonder winstoogmerk