Uitleg bij de formulieren

U dient de onderstaande formulieren voor ondernemingen, vzw en stichtingen te gebruiken.

Desbetreffende formulieren kunt u hier downloaden.

Hieronder kunt u meer informatie over welke documenten u moet voldoen om het te kunnen publiceren. 

 RECHTSTOESTAND Kosten 
01/03/2020 –
28/02/2021
 Aantal examplaren  Identificatie
KBO-BS 
Bekendmaking Belgisch
Staatsblad
Bijkomende
gegevens
Kruispuntbank
Ondernemingen

Nieuwe rechtspersonen

         
Neerlegging oprichting op
papier via Rechtbank van
Koophandel
€ 284,71,
Incl. BTW
 1 exemplaar van de
oprichtingsakte en akte
van de benoeming van
de bestuurders +
2 x Formulier I
 Formulier I –
Luik A
 Formulier I –
Luik B
Bekendmaking van de
oprichtingsakte en identiteit
van de bestuurders
 Formulier I –
Luik C
Neerlegging oprichting online
via e-depot of e-griffie
€  230,02,
Incl. BTW
 1 exemplaar van de
oprichtingsakte en akte
van de benoeming van
de bestuurders
 Via toepassing  Formulier I – Luik B
Tekst oprichtingsakte en
benoeming opladen via
toepassing
 Via toepassing

Bestaande rechtspersonen

 Wijziging raad van
bestuur/dagelijks
bestuur/vertegenwoordiger
€ 166,98, Incl. BTW  1 kopie van de akte
voor het dossier +
2 x Formulier I en II
 Formulier I –
Luik A
 Formulier I –
Luik B
 Formulier II
– Luik A 1° en 2°
– Luik C 5° en/of 6° (Meerdere
luiken C kunnen indien nodig
gebruikt worden)
           
 Statutenwijziging € 166,98, Incl. BTW  1 kopie van de akte
voor het dossier +
2 x Formulier I en
desgevallend II
 Formulier I –
Luik A
 Formulier I –
Luik B
 Desgevallend Formulier II
– Luik A 1° en 2°
– Luik C 1° (indien wijziging
kapitaal) 3° (indien verstrijken
duur van de vennootschap)
en 7° (indien wijziging datum
boekjaar (en 8° (indien datum
jaarvergadering)
           
 Statutenwijziging (wijziging
van de benaming en/of
zetel)
€ 166,98, Incl. BTW  1 kopie van de akte
voor het dossier +
2 x Formulier I en II
 Formulier I –
Luik A
  Formulier I –
Luik B
 Formulier II
– Luik A 1°, 2° (nieuwe
benaming opgeven) en/of 4°
– Luik C
           
 Ontbinding € 166,98, Incl. BTW  1 kopie van de akte
voor het dossier +
2 x Formulier I en
desgevallend II
 Formulier I – Luik A  Formulier I – Luik B  Formulier II (bij
aanstelling
vereffenaar(s))
– Luik A 1° en 2°
– Luik C 5°
           
 Neerlegging van de
gecoördineerde statuten na
wijziging
€ 166,98, Incl. BTW  1 exemplaar  Formulier I – Luik A  Formulier I –
Luik B
(Mededeling van
de neerlegging)
 Nihil
           
 Wijziging
bankrekeningnummer
Nihil  Nihil  Formulier II, Luik A 1° en 2°    Formulier II, Luik C, 4°
           
 Benoeming commissaris € 166,98, Incl. BTW  1 kopie benoemingsakte + 2 x Formulier I  Formulier I – Luik A  Formulier I – Luik B  Nihil