Tarief en betalingswijzen

Het tarief dat u moet betalen voor de publicatie van uw document op de griffie van de rechtbank van koophandel is afhankelijk van de rechtsvorm, het onderwerp van de akte en de wijze van de neerlegging.

Naargelang het een onderneming of vereniging is zijn er 3 verschillende tarieven mogelijk en een bijkomend gratis tarief.

» Voor ondernemingen

» Voor verenigingen

» Gratis publicatie : Een wijziging kan gratis gepubliceerd worden als het adres verandert door een beslissing van de lokale overheid. Let wel erop dat uw een attest heeft van de lokale overheid waarbij u dat attest als betaalbewijs kan gebruiken. Deze neerleggingen kunnen enkel op papier.
Bijvoorbeeld; nieuwe straatnamen of hernummeringen.