Ondertekenen van de formulieren

Elk formulier moet door een gemachtigde persoon ondertekenen zodat de vennootschap of de vereninig rechtgeldig kan verbinden.

Handtekenen op de volgende plaats

Formulier 1 

  • Luik B ; Naam en handtekening op de achterzijde
  • Luik C ; Handtekening op de voorzijde
  • Luik B : Te vermelden op de voorzijde.
       ‘De naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.’

Formulier 2

  • Luik C ; Handtekening op de voorzijde

Doordat Luik B in het Belgisch Staatblad gaat gepubliceerd worden is het niet toegestaan om op de voorzijde te ondertekenen. Hierdoor zal de handtekening niet samen met het tekst worden gepubliceerd en frauduleus gebruik zal worden voorkomen.

– OPGELET ;
Wanneer het een oprichting van een vennootschap betreft of een wijzigende akte ervan worden het uittreksel van de oprichtingsakte en luik B van Formulier I 

voor de authentieke akten getekend door de notaris.
voor de onderhandse akten getekend door alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten, of door één van hen, die door de anderen bijzonder gemachtigd is.